Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. Miroslav Nikolić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Od 2019. godine je stalno zaposlen na Odeljenju prijema Bolnice za ginekologiju i akušerstvo, KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje.”
Primarnu oblast interesovanja i rada dr Nikolić je endoskopska hirurgija u ginekologiji, koju je usavršavao tokom boravka u Kliničkom centru Beča (AKH WIEN), kao i tokom specijalizacije na GAK „Narodni Front“.
Završio je specijalističke akademske studije iz Humane reprodukcije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i doktorske studije.
Sada se bavi izradom doktorske disertacije i aktivno učestvuje na svetskim i evropskim kongresima. Prezentovao je rad „Antibiotska profilaksa u savremenoj ginekologiji“ 2019. godine na Svetskom kongresu ISIDOG udruženja u Portu, čiji je i član. Tokom studija je bio demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom.