Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr. med. Danijela Polugić

Specijalista pedijatrije

Po završetku Medicinskog fakulteta i specijalizacije iz oblasti pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Univerzitetskoj dečijoj klinici, radila je niz godina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Kraljevo u službi opšte medicine i službi za zdravstvenu zaštitu dece. U Domu zdravlja Vračar, u službi za zdravstvenu zaštitu dece radi  od 2018. godine.
Nakon edukacije iz oblasti ultrazvuka u pedijatriji, posebnu pažnju posvetila je usavršavanju u domenu ultrazvuka kod razvojnog poremećaja kuka dece.
Aktivno učestvuje na kursu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta. Učestvuje na brojnim kongresima, simpozijumima i kontinuiranim edukacijama. Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i Udruženja za preventivnu pedijatiriju.