Katanićeva 11, Beograd 11000

DOC. DR Ljiljana marina

Specijalista interne medicine endokrinolog

Doc. dr Ljiljana Marina se skoro 20 godina aktivno bavi svim aspektima reproduktivnog zdravlja žena, a posebno prevremenom insuficijencijom jajnika, infertilitetom, ponavljanim spontanim gubicima ploda, sindromom policističnih jajnika i menopauzom.

Dobila je priznanje Svetskog udruženja za ginekološku endokrinologiju (International Society of Gynecological Endocrinology) kao sertifikovani endokrinolog iz oblasti ginekološke endokrinologije, ovarijalne funkcije i reprodukcije.

Osim toga, aktivno se bavi naučnim i kliničkim istraživanjima iz oblasti bolesti nadbubrega. Član je ekspertskog panela za nadbubreg i kardiovaskularnu endokrinologiju Evropskog udruženja za Endokrinologiju (European Society for Endocrinology) kao i uredničkog odbora Journal of Endocrinological Investigation.