Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. Mirjana Stojanović

Specijalista radiologije

Spec. dr med. Mirjana Stojanović je specijalista radiologije sa radnim iskustvom od preko 20 godina i fokusom na ultrazvuk dojke. Uže naučne oblasti kojima se bavi su MSCT, MR, UZ, RTG dijagnostike, biopsija dojki.

Zaposlena je u KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, a od 2019. godine je šef odseka za mamografsku dijagnostiku u službi za radiološku dijagnostiku. Stručnim i profesionalnim usavršavanjem na brojnim kongresima i međunarodnim seminarima iz oblasti radiološke dijagnostike i urgentnih stanja, upotpunjuje svoje iskustvo koje primenjuje u dugogodišnjem radu sa pacijentima.

Redovni je član Evropskog udruženja radiologa, član Srpskog lekarskog društva i Društva lekara Vojvodine.