Katanićeva 11, Beograd 11000

Prim. dr med. sc. Dragana Kuljić Obradović

Specijalista neurologije

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirala je 1986. godine. Specijalizirala je neurologiju 1998. godine u Institutu za neurologiju Kliničkog Centra Srbije.
Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti neuropsihologije 2000. godine, a doktorsku disertaciju odbranila je 2007. godine iz oblasti neuropsihologije. Zvanje Primarijus je dobila 2006.godine.

U Bolnici za vaskularne bolesti mozga „Sveti Sava“, radila je u periodu od 1989. do 2007. godine. Od 2008. godine, stalno je zaposlena u KBC „Dr Dragiša Mišović–Dedinje“ na mestu Upravnika Bolnice za neurologiju.

Edukacija i profesionalno usavršavanje

  • Mentor neuropsihologije u Institutu za neurologiju Kliničkog Centra Srbije
  • Klinička elektroencefalografija  u okviru edukacije Jugoslovenskog udruženja za kliničku neurofiziologiju.
  • Ultrazvuk u neurologiji Udruženje flebologa Srbije i Crne Gore Klinički Centar Srbije

Članstva u profesionalnim udruženjima

  • Evropske i Svetske federacije neurologa
  • International Parkinson and Movement Disorder Society
  • Udruženja neurologa Srbije

Autor je i koautor više naučnih radova objavljenih u stranim i domaćim časopisima i prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima.