Katanićeva 11, Beograd 11000

Prof. dr Vojislav Parezanović

Specijalista pedijatrije i subspecijalista dečije kardiologije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je završio 1990. godine. U Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu radi od 1991. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije je završio 1995. godine, magistarski rad odbranio 1997. god, a 2009. godine odbranio i doktorsku tezu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu radi od 1998. godine. Od 2021. godine je redovan profesor na katedri Pedijatrije. Dominantna oblast kojom se bavi u struci je dijagnostika i lečenje dece sa urođenim srčanim manama, uključujući i interventne kateterizacione procedure.
Jedan je od začetnika prenatalne dijagnostike urođenih srčanih mana (fetalne ehokardiografije) u našoj zemlji.

Od 2017. načelnik je Službe kardiologije Univerzitetske dečje klinike, a od 2019. Direktor Pedijatrije na ovoj klinici.

Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja pedijatrijskih kardiologa.