Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. Dijana Smolović

Specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista endokrinologije sa posebnim osvrtom na ginekologiju kod dece i adolescenata

Po završetku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i specijalizacije iz ginekologije i akušerstva, nastavlja stručno usavršavanje iz oblasti endokrinologije, baveći se poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.

Svoje dvadesetogodišnje radno iskustvo započinje na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, a nakon Instituta svoje radno iskustvo nastavlja u Nacionalnom centru za infertilitet i endokrinologiju pola – Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS.

Edukaciju i profesionalno usavršavanje nastavlja usmerena na ultrazvuk u ginekologiji, perinatalnoj i reproduktivnoj medicini, razvijajući znanje iz ginekološke citodijagnostike kao i patologije cerviksa, vagine, vulve i kolposkopije.