Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. ĐORĐE PROKIĆ

Specijalista ginekologije i akušerstva

Specijalista ginekologije i akušerstva je u timu Centra savremene medicine.

Gimnaziju i Osnovnu školu je završio u Paraćinu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je na GAK „Narodni Front” u Beogradu i sa odličnom ocenom položio specijalistički ispit.

Edukaciju nastavlja u oblasti perinatološkog 3D/4D ultrazvuka, tj. ultrazvuka u reproduktivnoj medicini.

Završio je nacionalnu školu za patologiju grlića, vagine i vulve. Usavršavao se na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, kursevima i seminarima iz oblasti ginekologije i akušerstva. Član je Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje Regionalne lekarske komore za centralnu i zapadnu Srbiju.