Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. Jelena Trifunović - Kubat

Specijalista ginekologije i akušerstva

Stalno je zaposlena na mestu specijaliste ginekologije i akušerstva na Odeljenju porodilišta u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje”, a bavi se patologijom trudnica sa visokorizičnom trudnoćom.

Diplomirala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.20. Tokom studija bila je demonstrator na katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Profesionalno obrazovanje i razvoj nastavlja nakon specijalizacije iz ginekologije i akušerstva koju obavlja na GAK „Narodni front” i GAK KCS u Beogradu.

Specijalistički ispit položila je sa najvišom ocenom i nakon toga odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Značaj korelacije vrednosti Ca 125, He 4, Ca 19-9 , CEA i imidžing dijagnostike sa godinama života, histološkom vrstom tumora i stadijumom bolesti kod pacijentkinja sa adneksalnim masama”.

Profesionalno se usavršavala u Italiji, u Milanu iz opste hirurgije i GAK Narodni front, da bi se pronašla radeći na Odeljenju porodilišta u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje.” Aktivno učestvuje na svetskim kongresima medicine uz izradu stručnih radova kako za kongrese tako i za medicinske časopise. Koordinator je tima nacionalnog programa ,,Srbija protiv raka”