Scroll Top

SPEC. DR MED MILANA RADOVANOVIĆ

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ustanova gde je zaposlena:

Ustanova gde je zaposlena: Kliničko Bolnički Centar “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” Beograd 

Zvanje/ radno mesto: lekar specijalista ginekologije i akušerstva

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

  • Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Mesto i godina završetka:  Beograd, 2016. godina

Specijalizacija

2023. godine položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva.

USAVRŠAVANJA

  • Ultrazvuk u perinatalnoj medicini – osnovni i napredni nivo kursa akreditivan od Republike Srbije
  • Tečaj iz kolposkopije: akreditivan kao Nacionalni kurs 1. kategorije i podržan od strane Evropske federacije za kolposkopiju

Članstvo (sekcije, udruženja)

Član Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i član Udrženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije.

Učesnik domaćih, međunarodnih i svetskih naučnih simpozijuma, kongresa i workshop-ova.
Autor i koautor stručnih radova. Nagrađivana od stručnih odbora za najbolji rad.