Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. Mirjana Lukić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalizacija iz oblasti dečije fizijatrije

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalizacija iz oblasti dečije fizijatrije

Istaknuti je stručnjak u oblasti fizikalne terapije kod novorođenčadi. Načelnik je Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“.

Po završenim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, specijalizirala je fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a obrazovanje nastavila sa subspecijalizacijom iz oblasti dečije fizijatrije. Svoje dugogodišnje profesionalno iskustvo stekla je radeći u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Edukaciju i profesionalno usavršavanje nastavlja u oblastima lasera niske snageakupunkture i kinezio taping-a. Aktivno posećuje međunarodne i domaće kongrese na kojima se usavršava u oblasti fizijatrije i rehabilitacije.

Posebna sfera interesovanja su regenerativna medicina, rehabilitacija hirurških i ortopedskih pacijenata i dečija fizijatrija. Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore i Udruženja fizijatara Srbije.