Scroll Top

SPEC DR MED. TATJANA PETROVIĆ

Specijalista pedijatrije

Ustanova gde je zaposlena:

Kliničko Bolnički Centar “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” Beograd

Zvanje/ radno mesto: lekar specijalista pedijatrije

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

  • Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Mesto i godina završetka:  Beograd, 2002. godina
  • Opšti lekarski staž stekla je na Vojno medicinskoj ademiji u Beogradu od 23.03.2002. do 22.03.2003.godine

Specijalizacija

  • UDK Tiršova, Beograd školske 2008/09.godine započete specijalističke studije iz pedijatrije. Jula 2013.godine položen specijalistički ispit sa odličnom ocenom, stečeno zvanje specijalista pedijatrije

Uža specijalizacija     

  • Uža specijalizacija iz Neonatologije školske 2018/19. godine UDK Tiršova, Institut za majku i dete N.Beograd, Institut za neonatologiju, GAK Višegradska.
  • Stručni ispit iz uže specijalizacije iz Neonatologije položen u januaru 2020. godine. U toku je izrada rada iz uže specijalizacije iz Neonatologije na temu Analiza razloga za upućivanje novorođenčadi iz porodilišta u tercijarnu zdravstvenu ustanovu i ishod lečenja (mentor Prof. Dr Marija Lukač)