Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. Tijana Kosanović

Specijalista radiologije

Po završetku osnovnih studija medicine, edukaciju nastavlja 2006. godine na specijalističkim akademskim studijama iz vaskularne hirurgije sa angiologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine je na specijalizaciji iz opšte hirurgije, a 2012. godine upisuje specijalizaciju iz radiologije na Vojnomedicinskoj akademiji. Nakon specijalizacije upisuje doktorske akademske studije programa Biologija tumora i oksidativna oboljenja.

Dugogodišnje radno iskustvo stekla je u Kliničkom centru Srbije, Vojnomedicinskoj akademiji i Opštoj bolnici Pančevo. Od 2019. godine radi na Odeljenju radiologije KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“.

Primarne oblasti rada obuhvataju:

 • Klasičnu rentgen dijagnostiku
 • Kontrastnu rentgen dijagnostiku (intravenska urografija, ureterocistografija, pasaža jednjaka, želuca, gastroduodenuma, tankih creva, irigografija)
 • Ultrazvučnu dijagnostiku (abdomena i male karlice, štitna žlezda, meka tkiva vrata, dojke, ostala meka tkiva)
 • Dopler dijagnostiku – krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta
 • MSCT- dijagnostiku (grudni koš, abdomen, mala karlica, endokranijum)
 • MR- dijagnostiku (abdomen i mala karlica)
 • Urgentnu medicinu

Predavač je na brojnim simpozijumima, sekcijama, udruženjima i kongresima sa temama iz oblasti urgentnih stanja, ultrazvuka, radiologije. Uporedo je autor i koautor mnogih naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja radiologa Srbije i Evropskog udruženja radiologa.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Obrazovanje:

 • od 2017. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorske akademske studije programa Biologija tumora i oksidativna oboljenja
 • 2012 – 2016 Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd – specijalizacija iz radiologije sa ocenom odličan
 • 2008 – 2010 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – specijalizacija iz opšte hirurgije
 • 2006 – 2007 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – specijalističke akademske studije iz vaskularne hirurgije sa angiologijom
 • 2006 Ministarstvo zdravlja Srbije, Beograd – polaganje državnog ispita
 • 2005 –2006 Klinički centar Srbije, Beograd – specijalistički staž
 • 1998 – decembar 2004 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne studije sa opštim uspehom 9,03
 • 1994 – 1998 Gimnazija “Uroš Predić“ Pančevo

Radno iskustvo:

 • 2019 – radiolog, odeljenje radiologije KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“
 • 2018 – radiolog, Dom zdravlja Medigroup dr Ristić
 • 2016 –2019 – radiolog, odeljenje radiologije Opšte bolnice Pančevo
 • 2012 – 2016 – lekar na specijalizaciji iz radiologije, Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • 2008 – 2010 – lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Opšta bolnica Pančevo
 • 2006 – 2008 – lekar opšte prakse, Služba hitne medicinske pomoći, Pančevo; Klinički centar Srbije, II hirurška klinika, Beograd
 • 2005 – 2006 – lekar na stažu , Klinički centar Srbije, Beograd; Opšta bolnica Pančevo

Kompetencije:

 • Klasična rentgen dijagnostika
 • Kontrastna rentgen dijagnostika (intravenska urografija, ureterocistografija, pasaža jednjaka, želuca, gastroduodenuma, tankih creva, irigografija)
 • Ultrazvučna dijagnostika (abdomena i male karlice, štitna žlezda, meka tkiva vrata, dojke, ostala meka tkiva)
 • Dopler dijagnostika (krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta)
 • MSCT-dijagnostika (grudni koš, abdomen, mala karlica, endokranijum)
 • MR-dijagnostika (abdomen i mala karlica)
 • Urgentna medicina

Članstvo:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje radiologa Srbije
 • ESR (Europian Society of Radiology)

Jezici:

 • Srpski – maternji jezik
 • Engleski
 • Nemački – elementarno poznavanje

Predavač:

 • decembar 2014. god. Radiološka sekcija na Vojnomedicinskoj akademiji, Beograd – Dijagnostika urgentih stanja u grudnom košu
 • septembar 2017. god. CT škola, Udruženje za medicinski imidžing Srbije, Beograd – MDCT u dijagnostici urgentnih stanja u grudnom košu
 • novembar 2017. god. Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor – Triple rule out – za i protiv
 • decembar 2017. god. Ultrazvuk dojke, Udruženje za medicinski imidžing Srbije, Beograd – Promene u dojkama – od normalnog do patološkog nalaza
 • mart 2018. god. Doppler sonografija i CT angiografija krvnih sudova, Udruženje za medicinski imidžing Srbije, Beograd – Color doppler sonografija venskih krvnih  sudova  donjih  ekstremiteta                                                   
 • septembar 2018 god. Ultrasonografija muskuloskeletnog sistema – Ultrasonografija muskuloskeletnih struktura lakta

stručni i naučni radovi

 • M64 saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu:

Kosanović T., Rusović S., Šćepanović M., Marinković V., Kosanović R., Opstrukcija vene    inferior- prikaz slučaja, IV Kongres radiologa Srbije, 24.- 27. oktobar 2013.

Kosanović T., Vasić- Vilić J., Pantić- Marinković A., Mihajlović D., Antić V., Mastocytosis- prikaz slučaja, IV Kongres radiologa Srbije, 24.- 27. oktobar 2013.

Pantić- Marinković A., Stefanović D., Mihajlović D., Kosanović T., Stojanović S., Morbus Scheuermann- prikaz slučaja, IV Kongres radiologa Srbije, 24.- 27. oktobar 2013.

Kosanović T., Radanović Đ., Pantić- Marinković A., Mišović M., Milić R., Rubinstein- Taybi syndrome- prikaz slučaja, IV Kongres radiologa Srbije, 24.- 27. oktobar 2013.

Mišović M., Kosanović T., MDCT u dijagnostici invazivne plućne aspergiloze, V Kongres radiologa Srbije, 6.- 8. novembar 2015.

Mitrović M., Marinković V., Rusović S., Kosanović T., Mihajlović M., Aneurizma ascedentne aorte- prikaz slučaja, V Kongres radiologa Srbije, 6.- 8. novembar 2015.

Antić V., Sekulović L., Kosanović T., Gordić I., Hemangiom srca- prikaz slučaja, V Kongres radiologa Srbije, 6.- 8. novembar 2015.

Nikolić B., Vasiljević V., Kosanović T., MSCT dijagnostika Kartagenerovog sindroma- prikaz slučaja, V Kongres radiologa Srbije, 6.- 8. novembar 2015.

Kosanović T., Ultrazvuk u dijagnostici pneumotoraksa, V Kongres radiologa Srbije, 6.- 8. novembar 2015.

 • M34 saopštenje sa medjunarnodnog skupa štampano u izvodu:

Mišović M., Kosanović T., Kostić D., Human subcutaneous dirofilariasis- case report, XIV Balkan Congres of Radiology, 13.- 15. Oktobar 2016.

Mišović M., Kosanović T., Kostić D., Osteopoikilosis- case report, XIV Balkan Congres of Radiology, 13.- 15. Oktobar 2016.

 • M52 rad u časopisu nacionalnog značaja:

Mišović M., Kosanović T., Ultrazvuk u dijagnostici pneumotoraksa. MD- Medical Data 2015;7(4): 311- 314.