Katanićeva 11, Beograd 11000

Spec. dr med. Vera Stankić

Specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije

Specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije sa više od 20 godina radnog iskustva na GAK „Narodni front“ u Beogradu. Načelnica je Odeljenja interne medicine fokusirana na kardiološka oboljenja u trudnoći.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je specijalizirala 1998. godine, a subspecijalizaciju iz kardiologije je završila 2010. godine.

Učesnica je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i kontinuiranih edukacija. Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i Udruženja kardiologa Srbije.