Scroll Top
CSM VESTI
CSM tim na XI kongresu Udruženja za preventivnu pedijatriju koji se održao od 05-07/04/24 Hotel Grand Kopanik.

1. ass dr Slađana Mihajlović – Perinatalni ishodi gojaznih trudnica
2. prof dr Dejan Filimonović – Tumori fetalnh pluća i mogućnosti prevencije in utero
3. prof dr Vojislav Parezanović- Cijanotično novorođenče-siferecijlana dijagoza i zbrinjavanje
4. doc dr Bojan Bukva – Specifičnosti kliničkog pregleda urođenih deformiteta stopala kod dece
5. ass dr Saša Milivojević – Patologija genitalija kod dece
6. dr sci med Ivana Filipović – Rana prevencija alergijskih bolesti

Najnovije vesti