CSM VESTI
ULTRAZVUK KUKOVA KOD BEBA - Spec. dr med. Danijela Polugić
Spec. dr med. Danijela Polugić

Ultrazvuk je dijagnostočka metoda kojom se utvrđuje eventualno postojanje razvojnog poremećaja kukova odnosno koštanog oboljenja kod dece – potvrđuje Spec. dr Med. Danijela Polugić, specijalista pedijatrije.
Za uspešno lečenje važno je rano prepoznavanje postojanja problema. Ukoliko se lečenje započne u prva 3. meseca života, izlečenje je 100% i traje najčešće 3-4 meseca, ali ako se započne posle tog perioda, izlečenje je svega 80% i traje znatno duže, nekada i do 9 meseci. Važno je uraditi pregled u prvim mesecima života.

Preporuka je da se prvi ultrazvučni pregled uradi u drugom mesecu, najbolje je od 6. do 8. nedelje života. Pregled se ponavlja još 1-3 puta do uzrasta od 6 meseci, u zavisnosti od nalaza. Pregled je nekada potrebno uraditi i ranije, još u porodilištu, ukoliko se na osnovu anamneze ili kliničkog pregled posumnja na postojanje poremećaja kuka kod novorođenčeta.

 

Faktori rizika za razvojni poremećaj kuka su:
 • pozitivna porodična anamneza (neko od bliskih rođaka je imao isčašenje kuka)
 • rasna predispozicija
 • ženski pol
 • prvo dete
 • karlični položaj ploda ili kada prednjače noge ploda
 • blizanačka trudnoća
 • porođaj carskim rezom
 • prevremeni porođaj
 • manjak plodove vode
 • udružene anomalije (tortikolis, deformiteti stopala)

Ultrazvuk kukova je brza, bezbedna, nejonizujuća, neinvazivna metoda koju je moguće ponavljati bez štetnih uticaja na zdravlje bebe. Znatno je preciznija metoda u odnosu na klinički pregled. Traje kratko i za bebu nije neprijatan jer može da joj smeta hladnoća gela koji se koristi za pregled. Nije potrebna posebna priprema za pregled. Beba leži prvo na jednom boku a potom i na drugom, a sam pregled ne traje dugo.

Kada se potencijalni problem ustanovi, dalji postupak je ili ultrazvučno praćenje ili lečenje kod dečijeg ortopeda (po potrebi). Potrebno je češće ultrazvučno praćenje kod nestabilnih kukova i na drugom pregledu se posmatra i pojava centra osifikacije (”zrno okoštavanja”)  koje se koristi za procenu zrelosti kuka. Zrno okoštavanja se obično javlja od 4-6 meseci starosti kod devojčica, nešto kasnije kod dečaka.

Za prevenciju za RPK se preporučuje:
 • Klinički pregled kukova još u porodilištu, po potrebi i ultrazvučni pregled.
 • Široko povijanje do prve ultrazvučne kontrole (nakon toga većina pedijatara smatra da nije potrebno ukoliko je nalaz u fiziloškim granicama).
 • Kontinuirana UZ kontrola do 6 meseseci života. Lečenje RPK je različito u zavisnosti od stepena iščašenja (Pavlikovi kaiševi, perkutana trakcija, gipsana imobilizacija, operativno) i pripadaju domenu dečije ortopedije. Za adekvatno lečenje važno je rano prepoznavanje.