CSM VESTI
RH INKOPATIBILNOST U TRUDNOĆI
Spec. dr med. Jelena Trifunović - Kubat

„Prilikom rutinskih kontrola naših  trudnica, uvek nam je potrebna KG I Rh faktor majke“ – kaže dr Jelena Trifunović-Kubat, specijalista ginekologije i akušerstva i član tima Centra Savremene Medicine.

Rh (rhesus) faktor se određuje prema postojanju jedne belančevine na površini eritrocita. Ako je ona prisutna, znači da je osoba Rh pozitivna, a ako je nema, osoba je Rh negativna.

Rh inkopatbilnost nastaje kada je majka Rh negativna krvna grupa, a fetus Rh pozitivna krvna grupa. Ukoliko je majka Rh negativna, a otac deteta Rh pozitivan, postoji velika verovatnoća da dete nasledi krvnu grupu oca.

Imunizacija RH negativne trudnice je posledica nekog od sledećih mehanizama:

  1. Transfuzija Rh inkopatibilne krvi (jako retko u današnjim uslovima)
  2. Propust da se Rh D negatvnoj trudnici posle porodjaja ili pobačaja ordinira Rh imunoglobulin, koji ce sprečiti imunizaciju.
  3. Fetomaternalna hemoragija (transplacentno krvarenje). Za nastanak imunizacije Rh negativne trudnice dovoljno je 0.1ml fetalne Rh D pozitivne krvi.

Hepatosplenomegalija je karakterističan znak HBFN. Hapatična eritrocitopoeza je uzrok poremećene gradje i funkcije jetre, pa nastaje hipoproteinemija, trombocitopenija fetusa, zatim ascit i fetalni hidrops, srčana dekompenzacija i u najtežim slučajevima FMU.

Dijagnoza i lečenje

Rh D negativnoj trudnici je potrebno meriti titar Rh D At u serumu počevši od 16.n.g na mesečnom nivou.
Ultrasonografijom se procenjuje stepen oštećenja ploda.Težinu fetalne anemije procenjujemo merenjem brzine protoka kroz ACM fetusa. S’ obzirom da je fetalno tkivo najosetljivije na nedostatak kiseonika, povećava se brzina protoka kroz ACM, što merimo visokim PSV.
Ultrazvučni nalaz fetalnog ascita je siguran znak teške anemije fetusa Hct<15% hgb <40g/l i mogućeg FMU.
Najteža forma bolesti je univerzalni imunološki hidrops ploda, koji je obično praćen zadebljanjem placente 8-10cm i polihidramnionom.

Prenatalna imunizacija sprečava se prenatalnom profilaksom, odnosno davanjem Rh imunoglobulina na kraju 28.n.g, naročito kod pojave krvarenja u trudnoći (preteći pobačaj, placenta previja), dijagnostičkih procedura (CVS,AC)  i davanjem Rh imunoglobulina u roku od 72h nakon  porodjaja. Kombinacija antenatalne I postnatalne Rh imunoprofilakse značajno redukuje stopu imunizacije.

Najnovije vesti