CSM VESTI
Ultrazvuk kukova kod beba
Dr Danijela Polugić, spec. pedijatrije

Dijagnostočka metoda kojom se utvrđuje eventualno postojanje razvojnog poremećaja kukova kod dece.  Razvojni poremećaj kukova RPK  (“ kongenitalna displazija”) u narodu poznat kao urođeno isčašenje kukova je najčešće mišićno – koštano oboljenje kod dece. 

Za uspešno lečenje važno je rano prepoznavanje postojanja problema.

Ultrazvučni pregled kukova se radi bebama jer pravovremeno otkrivanje poremećaja i rano započinjanje lečenja dovodi do izlečenja.

Ako se lečenje započne  u prva 3. meseca života izlečenje je 100% , a lečenje traje kraće najčešće 3-4 meseca a  ako se započne posle tog perioda izlečenje u svega 80% a lečenje traje znatno duže i do 9 meseci. Zato je važno uraditi pregled u prvim mesecima zivota.

Preporuka je da se prvi ultrazvučni pregled uradi u drugom mesecu, najbolje od 6 do 8 nedelje života. U zavisnosti od nalaza pregled se ponavlja još 1-3 puta do uzrasta od 6 meseci. Nekada je pregled potrebno uraditi i ranije, još u porodilištu ukoliko se na osnovu anamneze ili kliničkog pregled posumnja na postojanje poremećaja kuka kod novorođenčeta.

Faktori rizika za razvojni poremećaj kuka
 • pozitivna porodična anamneza (neko od bliskih rođaka je imao isčašenje kuka)
 • rasna predispozicija
 • ženski pol
 • prvo dete
 • karlični položaj ploda ili kada prednjače noge ploda
 • blizanačka trudnoća
 • porođaj carskim rezom
 • prevremeni porođaj
 • manjak plodove vode
 • udružene anomalije ( tortikolis, deformiteti stopala)

Ulrtazvučni pregled kukova je brza, bezbedna, nejonizujuća, neinvazivna metoda prelgeda kukova beba. Moguće je ponavljenje pregleda bez štetnih uticaja na zdravlje bebe. Ultrazvučna metoda je znatno  preciznija i superiornija u odnosu na klinički pregled. Pregled traje kratko i za bebu nije neprijatan, Jedino može da joj smeta hladnoća gela koji se koristi za pregled. Za sam pregled nije potrebna posebna priprema. Pri pregledu beba leži na boku prvo jednom a nakon toga i drugom a sam pregled ne traje dugo.

Nakon prvog pregleda se u zavisnosti od  ultrazvučnog nalaza određuje dalji postupak.  Dalji postupak je ili ultrazvučno praćenje ili  ukoliko je neophpdno lečenje dete se upućuje dečijem ortopedu.  Kod nestabilnih kukova potrebno je češće ultrazvučno praćenje. Na drugom ultrazvučnom pregledu posmatra se i  pojava centra osifikacije (”zrno okoštavanja”)  koje se koristi za procenu zrelosti kuka , a nema značaja u dijagnostici RPK. Zrno okoštavanja se obično javlja od 4-6 meseca starosti, nešto kasnije kod dečaka.

Za prevencija za RPK preporučuje se :

 • klinički pregled kukova još u porodilištu, po potrebi i ultrazvučni pregled
 • široko povijanje do prve UZ kontrole  ( nakon toga većina pedijatara smatra da nije potrbno ukoliko je nalaz u fiziloškim granicama)
 • kontinuirana UZ kontrola do 6 meseseci života, ređe duže

Lečenje RPK je različito u zavisnosti od stepena isčsšenja ( Pavlikovi kaiševi, perkutana trakcija, gipsana imobilizacija, operativno) i pripadaju domenu dečij ortopedije.  Za adekvatno lečenje važno je rano prepoznavanje.

 

Najnovije vesti